UITVOERINGEN GERECHTELIJKE BESLISSINGEN

Middels beslag, bewarend of uitvoerend beslag, kortom beslag genoemd. Bewarend beslag kan bovendien op eenzijdig verzoek mits toelating van de beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg of krachtens een vonnis. Hiertegen kan nog verzet worden aangetekend bij de beslagrechter.