VORDERINGEN EN OF INLEIDINGEN VOOR HET GERECHT

Een    vordering    is    het    officiële    recht    van    een    schuldeiser    (crediteur)    tegenover    een    debiteur    (of    schuldenaar)    om    een    financieel    tegoed    of    bepaalde    daad    op    te    eisen    (na    bv    het    vonnis    van    een    rechter).

Een vordering (eis) is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. In elk geval betekent dit dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander.

AJO is het geknipte bureau om deze vorderingen kenbaar te maken aan schuldenaars.